Poroka bo!

Ustavno sodišče je v petek, 8. 7. 2022, objavilo, da je v dveh odločbah z dne 16. 6. 2022 ugotovilo, da je v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije zakonska ureditev, ki določa, da (i) lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da (ii) istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka. Zakonodajalcu je določilo šestmesečni rok za odpravo ugotovljenega ustavnega neskladja. Odločilo je še, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti šteje, da (i) je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da (ii) lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca.

Ustavno sodišče je Državnemu zboru naložilo, da mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je v petek, 15. 7. 2022, na dopisni seji potrdila besedilo predloga Zakona o spremembah Družinskega zakonika, ki ga je pripravilo ministrstvo in ga v Državni zbor poslala po skrajšanem postopku.

Predlog sprememb sledi odločitvi Ustavnega sodišča, ki je ugotovilo neustavnost ureditve v Družinskem zakoniku, da je zakonska zveza življenjska skupnost le moža in žene ter da je za njeno sklenitev potrebno, da sta osebi različnega spola. Poleg tega je ugotovilo, da ureditev v Zakonu o partnerski zvezi, ki v prvem stavku tretjega odstavka 2. člena določa, da partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka, neustaven.

Več kot 30 let je minilo, odkar so bila izražene prve zahteve po ureditvi istospolnih partnerstev. V vseh teh letih so bila obravnavana na različne načine: od popolnega neprepoznanja v devetdesetih, do prve ureditve v obliki registrirane skupnosti, ki je istospolna partnerstva obravnavala kot drugorazredna; nato sta prišla Družinski zakonik in novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki sta svojo pot zaključila na referendumih. Zakon o partnerski zvezi je sicer odpravil večino neenakosti, še naprej pa je istospolne pare obravnaval diskriminatorno pri dostopu do zakonske zveze in posvojitve. Od petka naprej nič več. Po odločitvah Ustavnega sodišča je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol, za posvojitev pa istospolni pari lahko kandidirajo pod enakimi pogoji kot zakonca.

DZ je dne 4. 10. 2022 sprejel spremembe Družinskega zakonika.

Video, ki ga je pripravil Roman Kuhar ob praznovanju odločbe Ustavnega sodišča, ki določa popolno izenačenje pravic istospolnih in raznospolnih parov na področju partnerskih in družinskih razmerij

Na naslovni fotografiji plakat Vse ljubezni so enako lepe, Škuc – Roza klub, januar 1998, Ljubljana.

Škuc-Roza klub, združenje gejevskih in lezbičnih organizacij v Sloveniji, je lansiral plakatno akcijo z naslovom Vse ljubezni so enako lepe. Na plakatu so bili trije pari – lezbični, gejevski in heteroseksualni – čeprav je bilo to skorajda težko opaziti, saj so bili obrazi vseh šestih ljudi na plakatu odrezani, da si ne bi ustvarili vnaprejšnjih sodb. Ta plakat je bil ena od odmevnejših političnih akcij gejevske in lezbične skupnosti v Sloveniji do tistega časa, ki se je v boju za enake pravice sklicevala na ljubezen.

Komentiranje ni mogoče.

Naroči se na e-novice

Sporoči nam svoj email in obveščali te bomo o prihodnjih dogodkih.

Politika varstva osebnih podatkov