Drugi LGBTIQ projekti Društva ŠKUC:

Lezbična sekcija Škuc-LL

Gejevska sekcija Škuc-Magnus

Festival lezbičnega in gejevskega filma

Založba ŠKUC

Zgodovina lezbičnega in gejevskega gibanja v Sloveniji:

ŠKUC gledališče – dramske uprizoritve, povezane z LGBTIQ

  • Pasolini – Peternelj: Amado mio; 2009
  • Kristo Šagor: Prepovedano za mlajše od 16 let/FSK 16; 2009
  • Havar Sigurjonnson: Sinko; 2008-2009

L´mit – Info točka Škuc

  • razpisi za LGBTIQ

Avtonomna kulturna cona/AKC Metelkova.

Infoshop – anarho-feministični krožek
Škratova čitalnica – police z gejevsko, lezbično, queer in feministično literaturo.
Festival Rdeče zore – queer in feministični festival, marec (KUD Mreža).

LGBTIQ pomembne povezave

Slovenija
DIC Legebitra
Out in Slovenia
Društvo Parada ponosa
DiH
Kvartir
Zavod TransAkcija
Rozalija

tujina
OII Europe – Organization Intersex International Europe
Inter Visibility – European Intersex Visibility Works


 

Other LGBTIQ projects of Student cultural association (SKUC):

Lesbian section Skuc-LL

Gay section Skuc-Magnus

Gay and lesbian film festival

Publisher ŠKUC

History of the gay and lesbian movement in Slovenia:

ŠKUC theatre – drama and performances,  related to LGBTIQ

  • Pasolini – Peternelj: Amado mio; 2009
  • Kristo Šagor: Prepovedano za mlajše od 16 let/FSK 16; 2009
  • Havar Sigurjonnson: Sinko; 2008-2009

L´mit – Info point Škuc

  • funding opportunities for LGBTIQ

Autonomous cultural zone/AKC Metelkova.

Infoshop – anarcho-feminist group.

Škrat library – also gay, lesbian, queer and feminist literature.

Festival Red Dawns – queer and feminist festival, March (KUD Mreža).