Performativno predavanje Emily Schwarzwald – Ko se igramo: queerovski BDSM *

emily_invitation

Rdeče zore in Kulturni center Q vabita na
performativno predavanje

EMILY SCHWARZWALDKo se igramo: queerovski BDSM *

Emily Schwarzwald bo predstavila izbor lepih, močnih in občasno zabavnih (javnih) izrazov queerovske, lezbične, ženske in trans SM kulture iz zadnjih tridesetih let. Ker jo zanimajo tudi sodobni življenjski slogi, stili oblačenja in spolne prakse v BDSM skupnostih, bo predstavila izsledke svoje raziskave, v kateri je fotografirala in intervjuvala današnje članice in člane skupnosti. Spraševala jih je, kako spol in spolnost vplivata na njihov BDSM stil, katere BDSM sloge imajo najraje in ali njihova razredna pripadnost vpliva na njihove BDSM persone, stile in sceno.

Sobota, 21. januar 2012 ob 19.30, Klub Tiffany, ŠKUC-Kulturni center Q, AKC Metelkova mesto, Ljubljana

Brezplačno.

* Umetnica kratico »BDSM« uporablja kot zbirni pojem za vrsto sporazumnih razmerij, ki vključujejo vezanje, discipliniranje, dominanco, podreditev, mazohizem in nekatere fetišizme. Izraz »queerovska, lezbična, ženska in trans BDSM kultura« ali krajše »queerovski BDSM« zajame posebnosti lezbičnih in queerovskih BDSM slogov v lezbično-feminističnih kontekstih poznih sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja.

EMILY SCHWARZWALD se posveča različnim seksualnim politikam in kulturam, BDSM praksam, modi ter performansu kot vsakodnevni praksi in umetniški zvrsti. Doktorirala je iz prava na temo pornografije in ameriškega, nemškega ter avstrijskega kazenskega prava. Delala je kot (modna) oblikovalka, kot svetovalka v informacijskem centru za ženske s partnerskimi težavami, izkušnjo (spolnega) nasilja in psihiatrije ter vodila dunajski skupnostni radio Orange 94.0. S svojimi eseji in predavanji o poliamoriji (odprtih razmerjih), »pokvirjanju« BDSM slogov in pravni dimenziji BDSM praks je sodelovala na številnih dogodkih, med njimi na konferenci Queering and Performing Sadomasochism v Berlinu in na drugem mednarodnem »netpornfestivalu« C’lick me v Amsterdamu. Živi in dela na Dunaju.

Najava na facebooku. emily_invitation1

Red Dawns and Cultural centre Q presents

a lecture performance by EMILY SCHWARZWALD
When We Play: Queer BDSM*

After showing beautiful, strong and occasionally funny examples of (public) expressions of QueerLesbianWomenTrans SM culture of the last thirty years, Emily Schwarzwald is going to present her interviews with current community members, accompanied with selected images of their personal styles. The interviewees were asked how is gender or sexuality reflected in their ‘outer’ BDSM style, what are their favourite BDSM styles and whether or not their social realities (class affiliation) affect their BDSM personas, styles and scene.

Saturday, January 21st 2012 at 19.30 in Tiffany Club, ŠKUC-Cultural Center Q, Metelkova mesto, Ljubljana

No entrance fee.

* The acronym “BDSM” is used as an umbrella term for consensual Bondage and/or Discipline and/or Dominance and/or Submission and/or Masochism, including certain fetishisms. The term “QueerLesbianWomanTrans BDSM subculture” (or in short “queer BDSM”) allows us to capture the specificity of lesbian-centered and queer BDSM in feminist-lesbian contexts of the late 1970’s, 1980’s and 1990’s.

EMILY SCHWARZWALD
is an artist, interested in sex politics and cultures, BDSM, fashion and performance as a daily practice and art form. She PhD dissertation in law focused on pornography and criminal law in the US, Germany and Austria. She has worked as a designer and dressmaker, managing director of the Viennese community radio Orange 94.0 and as a counsellor in a women’s info centre, dedicated to relationship issues, (sexual) violence and psychiatric experience. She has written and lectured on polyamory, queer(ing) BDSM lifestyles and the legal dimensions of BDSM practices at events such as the Queering and Performing Sadomasochism conference in Berlin and C’lick me, 2nd International Netpornfestival in Amsterdam. She lives and works in Vienna, Austria.

FB event.

Naroči se na e-novice

Sporoči nam svoj email in obveščali te bomo o prihodnjih dogodkih.

Politika varstva osebnih podatkov