Možnost ogleda in dogodki ob mednarodni razstavi Here Queer!

Zavod Pink Klip in Društvo ŠKUC
v sodelovanju z YHD

Razstava  Here Queer!: Umetnost  in homoseksualnost
21.10. – 21.11.2010
Kulturni center Q (Klub Monokel in Klub Tiffany) in Klub SOT 24,5 – Masarykova 24, AKC Metelkova, Ljubljana

Razstavo so pripravili avtorji s Češke in je prva tovrstna razstava v srednje- in vzhodnoevropskem prostoru, ki obravnava homoseksualnost v odnosu do umetnosti.  Razstava v Ljubljani je prva predstavitev projekta v tujini.

Razstava je odprta:
ponedeljek in torek: 11h – 16h
sre, čet, pet: 16h – 20h

Dogodki v okviru razstave:

HERE! QUEER!: Umetnost in homoseksualnost

2.11.2010    – Pogovori s slovenskimi umetniki in umetnicami: Andrej Brumen Čop
4.11.2010    – Predavanje slovenskih umetnikov in umetnic: Alenka Spacal
11.11.2010   – Okrogla miza: Umetnost in homoseksualnost v Sloveniji

Vljudno vabljeni!

here-queer1

HERE! QUEER!

Kaj je v bistvu queer zgodovina in kdo so njeni subjekti? (Ti so pomembni pravzaprav za vse??.) Pozabite na šolsko zgodovino s kralji, grofi, poveljniki, državljani, predsedniki in ustanovitelji. Se spomnite, koliko je v tej zgodovini žensk ali navadnih ljudi? Ti v zgodovino vstopijo zgolj takrat, ko so to ustreza ideologiji, kot v primeru marksistične interpretacije buržoazne revolucije. Pa ženske? O njih slišimo samo v primeru, ko se zapletejo v kakšno afero ali se s kom poročijo. Iz tega je razvidno, da je zgodovina, ki so nas jo učili v šoli, zgodovina zelo majhne elite – moške.
Kako je s queer osebami? Kdo sploh so queer ljudje? Gre za koncept, ki ga uporabljamo šele kratek čas in lahko se izkaže kot modni eksces, toda kako bi drugače označili velik ne-heteroseksualen del  zgodovine? Partnersko, seksualno, dosmrtno, javno in zasebno obnašanje… V tem kontekstu se zdi beseda queer precej ustrezna. Ali je pisanje zgodovine queer ljudi sploh potrebno? Spomnimo, da delitev spolov dojemamo konstruktivistično, saj je spol zgolj konstrukt zgodovinskega obdobja, socialnih okoliščin in družbenega razreda in položaja oziroma v bistvu nekaj stalnega, kar se ne spreminja v času in  prostoru in obstaja v vseh spolnih vlogah. V zgodovini so kot posledica različnih gledišč nastajale različne  queer struje.
Vzemimo za primer eno specifično obdobje, denimo Srednji vek. Težko si predstavljamo srednjeveške queer ljudi. Kaj je to zanje pomenilo in kako so živeli? Hiter pregled literature nam pokaže, da so se queer ljudje začeli intenzivneje pojavljati v renesansi: lahko celo rečemo, da so v umetniškem in ideološkem smislu ustvarjali oziroma so ustvarjalnost „samo“ podpirali kot meceni.
Žal smo pri pisanju queer zgodovine omejeni na današnje znanje. Veliko pomembnih queer junakov je utonilo v pozabo, toda še več jih čaka v arhivih, da jih odkrijemo. Sive lise, ki se pojavljajo v izboru te razstave – ki se jih niti ne trudimo zapolniti – se v polovici primerov pojavljajo z razlogom. Upajmo na primer, da bomo nekoč na kakšne zanimive dokumente naleteli tudi iz časa klasicizma, čeprav se bojim, da so jih med vojno in v politično manj srečnih časih oblasti uničile. Tisti, ki išče, bo tudi našel, zato si lahko samo želimo čim več zagnanih raziskovalcev, ki se bodo ukvarjali s temi vprašanji v pogojih obubožane in sistematično preslabo financirane znanosti.
Avtorji razstave HERE! QUEER! :
Ladislav Zikmund – Lender, dr.Jana Teichmanova, mgr. Kristina Ciprova (Češka)

Produkcija: Obrazar.com, Zavod Pink Klip, Društvo ŠKUC
Za zavod Pink Klip: Jernej Škof
Izvršni producent: Andrej Uzar
Prevod: Tili Kojić

Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali pri razstavi, še posebej: Minji, Mihaelu, Dušanu, Ireni, Tadeji, Teji, Vesni in vsem ostalim.

Razstavo je podprla Mestna Občina Ljubljana – Oddelek za kulturo. Association Pink Klip and Student Cultural Association
in cooperation with YHD

Exhibition  Here Queer!: Art and homosexuality
21.10. – 21.11.2010
Cultural centre Q (club Monokel and club Tiffany) and Club SOT 24,5 – Masarykova 24, AKC Metelkova, Ljubljana

Open hours:
Monday, Tuesday: 11h – 16h
Wednesday, Thursday, Friday: 16h – 20h

Events in the course of exhibition:

HERE! QUEER!: Art and homosexuality

2.11.2010    – Discussions with invited Slovenian artists : Andrej Brumen Čop
4.11.2010    – Discussion with invited Slovenian artists: Alenka Spacal
11.11.2010   – Round table discussion: Art and homosexuality in Slovenia
18.11.2010   – Film and homosexuality: presentation of the translated book by Andrea Weiss: Vampires and violets

Authors of the international exhibition are Ladislav Zikmund – Lender, dr.Jana Teichmanova, mgr. Kristina Ciprova from Czech Republic. The exhibition is supported by Municipiality of Ljubljana – Department for culture.

Welcome!

here-queer1

Naroči se na e-novice

Sporoči nam svoj email in obveščali te bomo o prihodnjih dogodkih.

Politika varstva osebnih podatkov