Lažna dojka/The Fake Bosom na 34. festivalu LGBT filma

Podrobnosti

  • sobota | 24. novembra 2018
  • 19:00 - 20:00
  • Masarykova cesta 24 1000 Ljubljana

Sum na: neznano infekcijo, atalaksijo, Hornerjev sindrom, miokarditis, malarijo, kostne parazite, palpitacije in fibrocistično bolezen.

Lady Anous lahko podprete pri soočanju z diagnozami in v prizadevanjih za ozdravitev. Obisk bo mogoč v Ljubljani. Bolnica okreva v Klubu Tiffany.

Opozorilo: Prosimo, da bolnici ne prinašate cvetja, da ne bi sprožilo neželene alergijske reakcije. Če bi jo kljub temu radi obdarili, se raje odločite za prehranska dopolnila.

Opozorilo: Ob obisku ste lahko izpostavljeni prizorom bolezni in razpada, zato udeležbo odsvetujemo osebam, ki so preobčutljive na kvirovske pojave, zdravstveno okolje, telesne izločke in tekočine, ali posameznikom s srčnim popuščanjem.

Rezervacije: urban@bel.si

Bio
Postmedijski ustvarjalec, književni prevajalec in pisec Urban Belina se v tandemu s performerko_jem Danielo_om Petković_em posveča raziskovanju nove burleske, kvirovskih pojavov, zdravstvene dejavnosti, industrije dobrega počutja, mejnih anatomij in identitet mavričnega spektra kot tudi ostalih raznolikih izrazov in sindromov (post)človeškega obstoja.

Zasedba
Koncept, besedilo, dramaturgija in protetika: Urban Belina
Koreografija in izvedba: Daniel Petković
Kostumografija: Sara Jelen
Oblikovanje maske: Tina Prpar (Tinka Pobalinka)
Zaključna glasba in oblikovanje zvoka: Alenja Pivko Kneževič
Glasova na posnetkih: Saška Rakef in Sabina Potočki
Studijska obdelava zvoka: Simon Penšek
Jezikovni pregled: Mateja Dermelj
Fotografije: Nada Žgank
Oblikovanje svetlobe: Izidor Čok

Produkcija
Daniel Petković in
Urban Belina, oba samozaposlena v kulturi
V 2017 je raziskavo podprlo Ministrstvo za kulturo RS.
Organizacija: avtorja in 34. festival LGBT filma, ŠKUC
V sodelovanju: Klub Tiffany
Spletišče: http://www.bel.si/umetnost/lazna-dojka

Vstopnina: 5 evrov
Rezervacije: urban@bel.si

Possibility of: Unknown infection, ataxia, Horner’s syndrome, myocarditis, malaria, bone parasites, palpitations, and fibrocystic breast disease.

You can support Lady Anous in facing her diagnosis and efforts to regain health. Visits are possible in Ljubljana. The patient is recovering in Club Tiffany.

Warning: Please do not bring flowers to the patient as it might trigger allergic reaction. In case you still wish to gift her rather choose dietary supplements.

Warning: During your visit you may be exposed to scenes of disease and decay, therefore we discourage participation of persons with known hypersensitivity to queer phenomena, health care environment, bodily fluids and excretions, or individuals with heart failure.

Bio
Postmedia artist, literary translator, and writer Urban Belina in collaboration with performer Daniel(a) Petković opens up the fields of new burlesque, queer phenomena, healthcare and wellbeing industry, marginal anatomies and identities of the rainbow spectrum, as well as other divergent expressions and syndromes of (post)human experience.

Credits
Concept, text, dramaturgy, and prosthetics: Urban Belina
Choreography and Performed by: Daniel Petković
Costume Design: Sara Jelen
Makeup Design: Tina Prpar (Tinka Pobalinka)
Lead Music and Sound Design: Alenja Pivko Kneževič
Voices: Saška Rakef and Sabina Potočki
Studio Sound Mastering: Simon Penšek
Proofreading: Mateja Dermelj
Photos: Nada Žgank
Lighting Design: Izidor Čok

Production
Daniel Petković and
Urban Belina, both self-employed in the field of culture
Research received support from the Ministry of Culture in 2017.
Organiser: Artists and 24th Festival of LGBT Film, ŠKUC
In collaboration with: Club Tiffany

Saturday, 24 November at 7:00 p.m.
Club Tiffany
Duration: 50 minutes
The show is performed in Slovenian.
Genre: heltistic burlesque, queer, LGBT
Website: http://www.bel.si/en/fake-bosom

Naroči se na e-novice

Sporoči nam svoj email in obveščali te bomo o prihodnjih dogodkih.

Politika varstva osebnih podatkov