Filozofski maraton 2019 / Philosophical marathon 2019

Podrobnosti

  • petek | 22. novembra 2019
  • 15:30 - 22:00
  • Masarykova cesta 24 1000 Ljubljana

Filozofska misel tekom svoje zgodovine sicer često zadane ob telo, se vanj zatika in spotika, vendar pa si redko kdaj vzame čas, da ga premeri od glave do peta oz. se mu popolnoma posveti. Telo kot samostojen filozofski objekt se prerine v ospredje šele v sodobni filozofiji (npr. v filozofiji Merleau-Pontya in Foucaulta, ali v somaestetiki), vendar pa to ne pomeni da telo poprej ni bilo filozofsko konceptualizirano. Letošnje leto bomo taki bredli in plavali po globinah filozofske misli o telesu.

Letos Filozofski maraton ostaja na starih tirnicah in poteka polnih pet dni, ponovno v študentsko-profesorski režiji. K telesu bomo pristopali iz različnih smeri: spraševali se bomo o klasičnem filozofskem vprašanju razmerja med telesom in duhom, ki gradi na antični tradiciji in preči filozofsko misel še do današnjega časa. Se odgovor na večtisočletno dilemo o dualizmu telesa in duha skriva v spinozizmu, ki ta dualizem skuša zrušiti? Mogoče v marksističnem materializmu, feminizmu? Ali pa je odgovor celo v sodobni tehnologiji? Telo bomo motrili tudi v njegovih različnih formah – na umetniških delih, v gibu, njegovi starosti in na njegovem samem koncu. V vse to in še več se bomo potapljali na letošnjem Filozofskem maratonu.

Če pa raje premišljujete in razpravljate v neformalnem okolju in ob kozarcu vina ali piva, pa vas tokrat kar dvakrat vabimo stran od fakultetnih prostorov. V četrtek, 21.11. ob 19h se ponovno selimo v prostore MSUM na večerni predavanji, ki jima sledi pogostitev. V petek, 22.11. ob 15:30 pa ste vabljeni najprej na popoldanski sklop predavanj, nato pa še na druženje in zabavo v klub Tiffany. Se vidimo!

Throughout its history, the philosophical thought often stumbled upon and whirled around the body, but it rarely made the body the core of its enquiry. The body came into the foreground as a philosophical object in contemporary philosophy (e.g. in the philosophy of Merleau-Ponty and Foucault; or in somaesthetic), but that does not mean it was never conceptualised before that. This year we will wade through the depths of the philosophical thought on the body.

This year’s Philosophical marathon is once again a five day event, organised in cooperation of students and professors of the Department of Philosophy of Faculty of Arts. We will try to grasp the body from different directions, questioning the classical philosophical problem of mind-body dualism, built on the ancient tradition and traversing the philosophical thought to this day. Could the answer to the dilemma of mind- body dualism tracing back thousands of years be found in Spinozism, trying to disprove of said dualism? Could it be found in Marxist materialism, feminism? Maybe even in modern technology? We will observe the body in its different forms – depicted in art, in movement, its age and its final end. All that and more will be heard and debated at this year’s Philosophical marathon.

If your thoughts run wilder and your debates more vigorous with a glass of wine or beer in your hands in an informal environment, you are invited to join us in two venues beyond the faculty walls. On Thursday, the 21st of November at 7PM in MSUM (Museum of Contemporary Art), you are invited to two evening lectures, followed by a feast; and on Friday, the 22nd of November at 3:30PM in club Tiffany you can join as for the afternoon round of lectures, a couple of drinks and a party in the evening. See you at the Marathon!

PROGRAM / PROGRAMME

PONEDELJEK / MONDAY, 18.11.2019

• dr. Olga Markič, »SODOBNI VIDIKI PROBLEMA TELO – DUH« (11:20 – 13:00, predavalnica /classroom 434)
• Andrija Jurić, »THE ‘I’ AND THE ‘BODY’« (13:00 – 13:50 v 434)
• Eszter Rembeczki, »THE ROLE OF THE BODY IN THE CARTESIAN SELF-UNDERSTANDING« (13:50 – 14:40 v 434)
• Ruel Mannette, »FINESSING OF SOCIETY« (15:30 – 16:20 v 434)
• Martin Lipovšek, »STARIZEM IN DOLGOŽIVOST« (16:20 – 17:10 v 434)
• Tinkara Tihelj, »FILOZOFSKI VIDIKI EVTANAZIJE« (17:10 – 18:00 v 434)
• dr. Eva D. Bahovec in doktorske študentke, »WITH YOUR BRAIN AND MY LOOKS. TELO V FILOZOFIJI IN PSIHOANALIZI« (18:50 – 20:40 v 15)

TOREK / TUESDAY, 19.11.2019

• Tina Tomšič, »SLIKATI POLITIČNA TELESA: SLIKARSTVO TINE DOBRAJC« (9:40 – 10:30, predavalnica / classroom 434)
• Žika Petaković, »THE ROLE OF HUMAN BODY IN RENAISSANCE ART AND PHILOSOPHY« (10:30 – 11:20 v 434)
• Dunja Jovičić, »NICOLAS OF CUSA« (13:00 – 13:50 v 325)
• Alena Begić, »POLOŽAJ TELESA V POSTMODERNI DRUŽBI IN MOŽNOST REINTERPRETACIJE TELESA SKOZI REINTERPRETACIJO ISLAMA« (13:50 – 14:40 v 325)
• David Menčik, »THE NEW TWIN PARADOX? THE THOUGHT EXPERIMENT SHOWING THE POSSIBLE CONSEQUENCES OF VOLUNTARY AND INVOLUNTARY IDENTITY CHANGES« (15:30 – 16:20 v 434)
• Danijela Antić, »PSYCHEDELIC DRUGS: AN ESCAPE FROM THE PRISON« (16:20 – 17:10 v 434)
• Miha Robnik Kračun, »EMPATIČNI PLES« (19:00 – 19:50 v 426)
• Miloš Ševčík & Naděžda Hlaváčková, »JOSÉ GIL’S CONCEPT OF ‘SPACE OF THE BODY’ AS DEMONSTRATED BY DANCED MOVEMENTS« (19:40 – 20:30 v 426)

SREDA / WEDNESDAY, 20.11.2019

• Filip Draženović, »METAFORE TELESA V ZGODNJENOVOVEŠKI POLITIČNI MISLI« (10:30 – 11:20, predavalnica /classroom 426)
• dr. Igor Pribac, »TELO V ZAHODNI POLITIČNI FILOZOFIJI« (11:20 – 13:00 v 426)
• Marija Kujundžić, »MAURICE MERLEAU-PONTY: TO PERCEIVE OR NOT PERCEIVE« (13:00 – 13:50:20 v 15)
• Nika Nikolič, »TELO KOT NOSILEC VEDNOSTI PRI LACANU« (13:50 – 14:40 v 15)
• dr. Nina Petek, »O BUDDHOVIH TELESIH: UTELEŠENA FILOZOFIJA MED RELATIVNIM IN BREZPOGOJNIM« (14:40 – 16:20 v 434)
• Tamara Plećaš, »STOICISM AND THE BODY« (16:20 – 17:10 v 1A-Rim)
• Goran Vujkov, »SOMA SEMA PSYCHE: PLATONIZATION OF THE BODY AND HELLENIC UNDERSTANDING OF THE SOUL-BODY RELATIONSHIP« (17:10 – 18:00 v 1A-Rim)

ČETRTEK / THURSDAY, 21.11.2019

• dr. Cvetka H. Toth, »ONARAVLJENA ETIKA – ETIKA ČLOVEKOVA DRUGA NARAVA« (10:30 – 12:10, predavalnica /classroom 34)
• Matija Pušnik, »ANALIZAND #68; REVOLUCIJA KOT TELO« (13:50 – 14:40 v 325)
• Nikola Jovic, »BODY OF OPPORTUNITY – ANTINOMIES OF EXPRESSION OF INDIVIDUALITY« (14:40 – 15:30 v 325)
• Marina Sakač, »BODY MODIFICATION AS AN INDIVIDUAL SUBVERSIVE PRACTICE« (15:30 – 16:20 v 325)
• Andrea Protić, »IS THE 21ST CENTURY THE CENTURY OF THE BODY?« (16:20 – 17:10 v 325)
• Maruša Nardoni, »BIPOLARNOST TELESA« (17:10 – 18:00 v 325)
• dr. Gregor Moder, »SPINOZA: TELO IN NJEGOV PRESEŽEK« (19:00 – 19:45 v MSUM)
• Izidor Barši, »O KRUTOSTI« (19:45 – v MSUM)

PETEK / FRIDAY, 22.11.2019

• Dali Regent, »O ZANIČEVALCIH TELESA« (15:30 – 16:20, Tiffany)
• Sara Svati Sharan, »MOLK IN TELO« (16:20 – 17:10, Tiffany)
• Nesa Vrečer, »DO ATOMS HAVE BODIES?« (17:10 – 18:00, Tiffany)
• Nejc Kralj, »ČLOVEŠKO TELO MED NARAVO IN DRUŽBO PRI FRIEDRICHU ENGELSU« (18:00 – 18.50, Tiffany)

Naroči se na e-novice

Sporoči nam svoj email in obveščali te bomo o prihodnjih dogodkih.

Politika varstva osebnih podatkov