Diskusija: Kaj je rasizem?

Diskusija: Kaj je rasizem?

Podrobnosti

  • sobota | 3. oktobra 2020
  • 17:00 - 19:00
  • Masarykova cesta 24, 1000 Ljubljana
Ob aktualni desni vladi in splošni popularizaciji ksenofobnih diskurzov vprašanje kaj je zares rasizem postaja vse bolj megleno. Rasizem se potiska in omejuje na zgolj skrajne prakse nasilja, vse oblike spontane diskriminacije in izključevanja pa se vedno pogosteje opravičujejo z razumskimi razlagami o pomanjkanju kompetenc, z ekonomskimi argumenti in drugimi “pomirjevalnimi” diskurzi. Nihče seveda ni rasist kljub temu, da marsikdo med nami tu pa tam za trenutek odigra razsodnika_co o drugem_i na podlagi predsodkov, stereotipov in generalizacij, na tej podlagi pa omeji ali onemogoči dostop, nepoklicano komentira, “pomaga” in drugače diskriminatorno in sebi neenako obravnava drugega_o.
Poleg rasizma, ki je vtkan v sam sistem države in oblasti, ki posameznike in posameznice na podlagi drugega rojstnega kraja ali barve kože sistematično drži v podrejenem položaju, je na dnevnih bazi še neštevno drugih problematičnih družbenih praks, ki prispevajo k poniževanju in izključevanju teh oseb iz naše skupnosti.
V kontekstu Antifa festivala želimo skupaj s tistimi, ki te mehke in manj-mehke akte nasilja doživljajo na dnevni bazi, kot družba in kot skupnost reflektirati tudi svoje lastne prakse vsakodnevnega rasizma. Na okrogli mizi bomo prisluhnili izkušnjam tovrsnih besed in dejanj nasilja ter razmislili, kako lahko v prihodnje kot skupnost delujemo bolj vključujoče in s tovrstnimi praksami prekinemo.

With the current right-wing government and the general popularization of xenophobic discourses, the question of “what racism really is” is becoming increasingly vague. Racism is pushed and limited to mere extreme practices of violence, and all forms of spontaneous discrimination and exclusion are more and more justified by rational explanations of lack of competence, economic arguments, and other “pacificatory ” discourses. Of course, no one is a racist, despite the fact that many of us here and there for a moment play a judge about another on the basis of prejudices, stereotypes and generalizations, and on this basis restricts or unables access, uninvitedlly comments, “helps” and otherwise discriminates and treats the other unequally to oneself.
In addition to racism, which is embedded in the very system of state and power, which systematically keeps individuals in a subordinate position based on different place of birth or skin color, there are countless other problematic social practices on a daily basis that contribute to humiliation and excludon of defined others from our community.
In the context of the Antifa Festival, we want to reflect on our own practices of everyday racism together with those who experience these soft and less-soft acts of violence on a daily basis, as a society and as a community. At the round table, we will hear out the experiences of such words and acts of violence and then think about how we can act more inclusively as a community in the future and break with such practices.

POMEMBNO:
Dogodka se udeležite le, če ste zdravi_e, nimate simptomov okužbe z novim koronavirusom in niste bile_i izpostavljene_i tveganjem za okužbo z novim koronavirusom.
 
Za vstop v zaprte prostore potrebujete masko, pred vstopom si razkužite roke.
 
Upoštevajte priporočila NIJZ::

ŠKUC – Kulturni center Q obvešča:
Klub Tiffany predstavlja varen prostor, ki ga sooblikujemo vsi_e, namenjen LGBTQ skupnosti, kjer je prepovedano vsakršno verbalno ali fizično nasilje. Prav tako se ne tolerira homofobije, bifobije, transfobije, seksizma, nacionalizma, rasizma in drugih oblik zatiranj.
Vse obiskovalke_ce prosimo, da to upoštevajo in hkrati opozorijo ekipo na pojav nasilja. To lahko storite osebno ali nam pišete na kulturnicenterq@gmail.com in FB stran Klub Tiffany.


Doniraj in podpirajZa več informacij sledi povezavi.

Naroči se na e-novice

Sporoči nam svoj email in obveščali te bomo o prihodnjih dogodkih.

Politika varstva osebnih podatkov