Queer

  1. izvorno slabšalen izraz za homoseksualce (»čuden«), ki dandanes označuje spekter najrazličnejših spolnih identitet, spolnih vedenj in izrazov spola, ki ne vsebuje heteronormativnosti in spolne binarnosti

Oglej si primere in dodaj svojega »