Ghosting pres. Chris Cruse (US) + Benefit Rave

Podrobnosti

  • sobota | 13. julija 2019 - nedelja | 14. julija 2019
  • 23:00 - 05:00
  • Masarykova cesta 24 1000 Ljubljana

/// SI
(English below)

Ghosting serialka se s pomočjo klubov Tiffany in Monokel vrača za drugo edicijo poletnega hedonizma. Za to priložnost odpiramo oba floora in letni vrt, v goste pa ponovno prihaja Chris Cruse iz LA-ja, ravno med julijskim nastopom na festivalu Glastonbury in Klubnachtu v berlinskem Berghainu / Panorama baru. Chrisu se pridružuje ekipa prijateljev in znanih obrazov z vseh vetrov, ki puščajo svoj pečat na lokalni nightlife sceni, del prispevkov pa bo namenjen podpori novoustanovljenega kreativnega prostora Levo (Križanke), ki deluje na področjih oblikovanja, ilustracije, arhitekture, keramike in scenografije, za katero bodo prav tako skrbeli na zabavi.

“Grace / to be born and love as variously as possible.”
— Ghosting Crew

levo /// https://www.instagram.com/delavnicalevo/

Chris Cruse
Chris je ustanovitelj nomadskih Spotlight dogodkov, legendarnih kvir zabav, splošno priznanih kot najboljši underground dogodki v LA-ju, ki kontrirajo mejam zmožnosti Kalifornije in Trumpove Amerike. Glasbo vrti ob boku The Black Madonne, Octo Octe, Honey Dijon in Mika Servita ter je prav tako član kluba Toilet v Detroitu — mestu, krivem za njegov glasbeni navdih, ki se razteza vse od Chicago in Detroit housa, preplavljenega z acidom in nepričakovanimi bassy ritmi.

https://soundcloud.com/chriscruse

Staša
Staša je članica ljubljanskega kolektiva Kvalitat in že nekaj časa dviga prah na lokalni sceni s svojimi spretnostmi za gramofoni. Njeno znanje o odvodih house glasbe in plesišču samo še dodatno podpre njene energične sete, ki konsistentno uspejo ujeti našo pozornost.

https://soundcloud.com/shplss

Le Berg
Piromanski gospoda, Le berg zažge plesišče s svojim spretnim poznavanjem zgodovine Chicaške house glasbe. Nepremična gora, ki nikoli ne razočara.

https://soundcloud.com/le-berg-1

Volk
Član platforme Ustanova — platforme, ki sklicuje redne skupščine ter dogodke, ki krepijo skupnost in kolektivno zavest. Delovanje kolektiva ni omejeno samo na okvire plesišča, temveč ga presega in svoja temeljna prepričanja poskuša uveljavljati tudi v širši družbi.

https://soundcloud.com/lukavolk

cl_tr
Članica kolektiva Bojler, ki premika plesišče s močjo bassy užitkov, ki segajo vse od grima do dancehalla in umazanih trap beatov do kudura.

https://soundcloud.com/cl_tr

Lou Cyan
Čeprav smo mislili, da smo ga izgubili Berlinu, se Lucijan vrača za mešalko, da podpre člane svoje stare kreativne skupnosti na njihovih novih podvigih. Nekoč član kolektiva Don’t Make New People, sestavni del dvojcev Boomhauer & Donkeyhorse ter FFX.

https://soundcloud.com/ffxffxffx
https://soundcloud.com/boomhauer-donkeyhorse

some1else
Težko bi si bilo predstavljati ljubljansko kreativno sceno brez tega producenta in visokega slava. Drugi del dvojca Boomhauer & Donkeyhorse in eden izmed bolj eklektičnih producentov pri nas.

https://soundcloud.com/some1else
https://soundcloud.com/boomhauer-donkeyhorse

Vstopnina: 6 EUR
___
Klub Tiffany in klub Monokel predstavljata varen prostor, ki ga sooblikujemo vsi_e, namenjen GLBTQ skupnosti, kjer je prepovedano vsakršno verbalno ali fizično nasilje. Prav tako ne toleriramo homofobije, transfobije, seksizma, nacionalizma, rasizma in drugih oblik zatiranj.

Vse obiskovalce_ke prosimo, da to upoštevajo in hkrati opozorijo ekipo na pojav nasilja. To lahko storite osebno ali nam pišete na kulturnicenterq@gmail.com, www.kulturnicenterq.org/anonimna-prijava, FB stran kluba Tiffany in FB stran kluba Monokel.

/// ENG
Ghosting returns with the help of Tiffany and Monokel for a second edition of sultry summer hedonism. Our garden party and rave is delighted to announce the return of Los Angeles’ Chris Cruse, between July gigs at Glastonbury Festival and Klubnacht at Berghain / Panorama Bar. Chris is joined by a talented set of friends to Ljubljana’s nightlife. Proceeds go to supporting Levo — a newly opened creative space at Križanke, which interacts with the public in the fields of design, illustration, architecture, ceramics and party scenography, which they’ll take over for this event as well.

“Grace / to be born and love as variously as possible.”
— Ghosting Crew

levo /// https://www.instagram.com/delavnicalevo/

Chris Cruse
Chris is the creator of Spotlight, a legendary queer party that’s widely acclaimed as the best underground event in LA and one that defies the limits of possibility in the state of California and Trump’s America. He plays besides the likes of The Black Madonna, Octo Octa, Honey Dijon and Mike Servito and is also a member of Club Toilet in Detroit, the city largely responsible for his musical influences, which range from Chicago and Detroit house plunged into acid and unexpected bassy rhythms.

https://soundcloud.com/chriscruse

Staša
Stascha is a member of the Kvalitat crew in Ljubljana and has been making waves with her skills on the turntables. Her excellent selections of house and dance music make for energetic sets that consistently catch our attention.

https://soundcloud.com/shplss

Le Berg
This gentleman pyromaniac sets the house on fire with his adroit ability and knowledge of Chicago house music. Jon is an unmovable mountain that never disappoints.

https://soundcloud.com/le-berg-1

Volk
A member of the Ustanova platform — a platform which convenes regular assemblies and events that strengthen the community and collective consciousness. The work of this collective is not limited to the frames of the dance floor, but exceeds it and attempts to apply its basic beliefs to society at large.

https://soundcloud.com/lukavolk

cl_tr
A seriously fun DJ and member of Bojler crew, cl_tr moves dance floors through the power of dirty bassy pleasures, ranging from grime to dancehall and from dirty trap beats to kuduro.

https://soundcloud.com/cl_tr

Lou Cyan
We thought we’d lost him to Berlin, but Lucijan will again hit the decks to back members of his former creative community in their new venture. Once a member of the Don’t Make New People collective, also part of the duo Boomhauer & Donkeyhorse and FFX.

https://soundcloud.com/ffxffxffx
https://soundcloud.com/boomhauer-donkeyhorse

some1else
We wouldn’t want to imagine LJ’s creative scene without this producer and towering slav. The other part of the duo Boomhauer & Donkeyhorse and probably one of the most eclectic producers on the scene.

https://soundcloud.com/some1else
https://soundcloud.com/boomhauer-donkeyhorse

Price: 6 EUR
___
Club Tiffany and Club Monokel are a safe space, shaped by everybody, ment for the GLBTQ community. Any kind of verbal and physical violence is prohibited. We also do not tolerate homophobia, transphobia, sexism, nationalism, racism and other types of suppression.

We ask all of our visitors to abide by these rules and that they inform our crew of any kind of violence. You can do this personally or write to us: kulturnicenterq@gmail.com, www.kulturnicenterq.org/anonimna-prijava, FB page of Club Tiffany and FB page of club Monokel.

Naroči se na e-novice

Sporoči nam svoj email in obveščali te bomo o prihodnjih dogodkih.

Politika varstva osebnih podatkov